Ściągi i konspekty z socjologii

Dokumenty w formacie PDF.
Do otwarcia potrzebna bezpłatna wtyczka do przeglądarki: Acrobat Reader.

Systemy medialne - odpowiedzi na pytania egzaminacyjne

 1. W jaki sposób można analizować systemy medialne?
 2. Scharakteryzuj media w systemie autorytarnym
 3. Główna cecha mediów w systemie demokratycznym
 4. Zadania mediów w państwie demokratycznym
 5. Przyczyny różnicowania się systemów informacji masowej
 6. Etapy różnicowania się systemów informacyjnych
 7. Wymień systemy finansowania mediów publicznych
 8. Zalety TV wobec prasy
 9. Scharakteryzuj tzw. "nowe media"
 10. Wymień formy koncentracji mediów
 11. Zagrożenia związane z koncentracją
 12. Zalety koncentracji mediów
 13. Główne cechy europejskiego modelu TV publicznej
 14. Główne modele funkcjonowania TV
 15. Systemy kontroli TV publicznej w Europie
 16. Etapy transformacji TV publicznej w Europie
 17. Cechy nowego systemu medialnego
 18. Sposoby reakcji nadawcy publicznego na konkurencję mediów komercyjnych
 19. Systemy medialne w krajach Europy i USA
 20. Historia i podstawy prawne

Socjologia - konspekt

 1. Socjologia wobec "potocznych" i "naukowych" sposobów myślenia
 2. Paradygmatyczność nauki.
 3. Pomiędzy teorią a empirią.
 4. O metodzie w naukach społecznych.
 5. Rzeczywistość grupy społecznej. Stanowiska ontologiczne.
 6. Wielość badanej(-ych) rzeczywistości.
 7. Weryfikacja a falsyfikacja. Indukcyjne modele dowodzenia.
 8. Problem operacjonalizacji. Budowanie wskaźników.
 9. Definiowanie pojęć w badaniach socjologicznych.
 10. Budowanie teorii w oparciu o system twierdzeń dedukcyjnych.

Dzihad kontra McŚwiat - pytania